Sản phẩm uống liền

Cà phê uống liền (Ready to Drink)

Giá mời liên hệ

Cà phê pha lạnh Cold Brew là một sản phẩm uống liền (Ready-to-Drink) và có thể coi là một cách tiếp cận ngược với việc pha cà phê nóng như chúng ta thường biết. Việc pha lạnh sẽ chiết xuất các thành phần hương vị hơi khác so với pha nóng thông thường và khi thưởng thức cà phê pha lạnh, chúng ta có thể dễ nhận thấy những hương vị đặc trưng nhất của hạt cà phê.
Zalo
favebook
088.683.1033 090.416.6161