Cà phê đặc sản

COMBO CÀ PHÊ "BEST OF AFRICA"

Giá mời liên hệ

Combo 05 loại hạt cà phê nổi tiếng của các quôca gia trồng cà phê của châu Phi như: Kenya, Ethiopia, Burundi.
Combo 05 loại hạt cà phê:
-KENYA KOMOTHAI KANAKE,
-KENYA KISII MASIMBA,
-ETHIOPIA SITUYA COE NW#1,
-BURUNDI KIRASA
-ETHIOPIA WORKA MICROLOT G1

Sản phẩm khác

Giá liên hệ AUD
Added to shopping cart
Giá liên hệ AUD
Added to shopping cart
Giá liên hệ AUD
Added to shopping cart
Giá liên hệ AUD
Added to shopping cart
Giá liên hệ AUD
Added to shopping cart
Giá liên hệ AUD
Added to shopping cart
Giá liên hệ AUD
Added to shopping cart
Giá liên hệ AUD
Added to shopping cart
Giá liên hệ AUD
Added to shopping cart
Giá liên hệ AUD
Added to shopping cart
Zalo
favebook
088.683.1033 090.416.6161